VRF sistemi

VRF sistemi centralne klimatizacije su sistemi kod kojih se sastoji od jedne ili više spoljnih jedinica povezanih u bloku i više unutrašnjih jedinica (maksimalno 64). Spoljna jedincia funkcioniše po sistemu toplotne pumpe koja iskorištava toplotu vazduha da bi ohladila (ljetnji režim) ili pregrijala (zimski režim) freon koji u sistem distribuira kompresor. Kod ovog sistema rashladni medijum, freon R410A, se preko bakarnih cijevi za tečnu i parnu fazu i bakarnih račvi distribuira do unutrašnjih jedinica. Spoljna jedinica se sa unutrašnjim jedinicama povezuje komunikacionim kablom. Na ovaj način se omogućuje da spoljna jedinica prilagođava kapacitet prema zahjevima sa unutrašnjih jedinica.

 

Odabir režima rada se vrši preko kontrolera na unutrašnjim jedinicama. Ovi sistemi se proizvode sa inverterskim kompresorima jer imaju veliku uštedu energije a omogućuju rad u režimu grijanja na spoljnim temperaturama vazduha do -25°C. Treba napomenuti da postoje i tzv. trocijevni VRF sistemi koji omogućuju da u jednom sistemu istovremeno neke unutrašnje jedinice rade na režimu hlađenja a neke na režimu grijanja.

U VRF sistemima se kao radni medijim koristi ekološki freon R410A. VRF sistemi sa inverterom imaju sljedeće karakteristike:
Energetska klasa: A
EER = 4.00
COP = 4.00

 

NOVATERM d.o.o. - Podgorica nudi sve brendove VRF sistema koji su zastupljeni na našem tržištu. Pokrivamo čitavu Crnu Goru kada je u pitanju projektovanje, ugradnja i nadzor VRF sistema. Uvjerite se u našu poslovnost i kontaktirajte nas da napravimo dogovor na obostrano zadovoljstvo.