Toplotne pumpe

U ponudi imamo toplotne pumpe (voda - vazduh i voda - voda). Ovo su sistemi centralne klimatizacije kod kojih spoljna jedinica tzv. toplotna pumpa iskorišćava toplotu vazduha (sistemi voda - vazduh) ili toplotu vode (sistemi voda - voda) da bi ohladila (ljetnji režim) ili pregrijala (zimski režim) freon koji kompresor kroz kondenzator (isparivač) spoljne jedinice distribuira do pločastog izmjenivača freon - voda. U pločastom izmjenjivaču freon svoju toplotu predaje vodi koja je radni medijum u ovim sistemima. Tako zagrijana ili ohlađena voda se pomoću cirkulacione pumpe i sistema cjevovoda distribuira do unutrašnjih jedinca tzv. fan - coila (ventilator konvektora).

Temperatura polazne vode iz toplotne pumpe na režimu grijanja je 45 - 50°C, a na povratu 40 - 45°C. Na režimu hlađenja temperatura polazne vode je 7°C, a temperatura povratne vode je 12°C. Sistemi rada sa freonom R407C i R410A. Odabri režima rada grijanje - hlađenje se vrši na spoljnoj jedinici. Unutrašnje jedinice tzv. fan-coil uređaji imaju svoje kontrolere za podešavanje temperature prostorije i brzine ventilatora.

Ovi sistemi na režimu grijanja rade na spoljnim temperaturama vazduha do -5°C . Karakteristike ovih sistema su energetska klasa: C

EER = 2.00 - 2.50
COP = 2.00 - 2.50