Split sistemi

Split sistemi su sistemi koji se sastoje od jedne spoljne i jedne unutrašnje jedinice. Spoljna jedinica funkcioniše po sistemu toplotne pumpe koja iskorištava toplotu vazduha da bi ohladila (ljetnji režim) ili pregrijala (zimski režim) freon koji u sistem distribuira kompresor. Freon se u sistemu distribuira bakarnim mekim cijevima. Odabir režima rada se vrši preko kontrolera unutrašnje jedinice. U ovim sistemima se kao radni medijim koristi ekološki freon R410 A. Na tržištu se mogu naći split sistemi sa fiksnim i inverterskim kompresorima.

U poslednje vrijeme se uglavnom koriste inverterski sistemi jer imaju veliku uštedu energije a omogućuju rad u režimu grijanja na spoljnim temperaturama vazduha do -25°C. Split sistemi sa inverterom imaju sljedeće karakteristike:


energetska klasa: A, A+, A++
EER = 4.00
COP = 4.50
SEER = 7.05
SCOP = 4.00