Solarni paneli – kolektori

Korištenje solarne energije je dobar je način trajne uštede i pokazatelj visoke ekološke svijesti svakoga ko se za nju odluči.
Za postavljanje i instalaciju solarnih kolektora potrebno nas je kontaktirati kako bismo Vam napravili proračun i kako bi Vam predstavili mogućnosti koje oni pružaju. Zahvaljujući sve ogromnoj eksploataciji energenata nafte, uglja i gasa njihove rezerve su sve manje i kao jedna od alternativa se vidi sve veće korištenje solarne energije.

Solarno zagrijavanje tople vode se ne postavlja da bi se vidjela kratkoročna korist, već se njegov efekat očekuje na duže staze. Ugradnja solarnih panela je naročito isplatljiva kada su u pitanju turistički kapaciteti bilo da su tu u pitanju hoteli, vile, apartmani ili kampovi. Osjetno ćete smanjiti izdatke za električnu energiju budući da ćete bojlere većim dijelom zagrijavati sunčevom energijom u periodu kada je povećana potrošnja za toplom vodom.
Crna Gora je pogodana za ugradnju solarnih kolektora za zagrijavanje tople vode a naročito primorska područja koja imaju duže sunčane periode. Nije isključena njihova isplatljivost i u kontinentalnom dijelu Crne Gore.

NOVATERM d.o.o. ugrađuje savremene solarne (panele) kolektore koji garantuju maksimalno iskorištenje sunčeve energije.
Pozovite nas da napravimo najbolje rješenje koje će Vam garantovati najveću uštedu za uložen novac.