Reference - Energetska efikasnost

Mozemo se pohvaliti sa serfifikovanim i iskusnim kadrom koji je učestvovao u velikom broju projekata iz oblasti energetske efikasnosti.

Izdvojili bi sljedeće:

1.       Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) JZU Opšte bolnice Berane, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

2.       Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (urađen na nivou detaljnog energetskog pregleda (DEP)) za JZU Dom zdravlja Kolašin, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.

3.       Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) JU Srednje elektro-ekonomske škole Bijelo Polje, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.

4.       Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (urađen na nivou detaljnog energetskog pregleda (DEP)) za Klinički centar Crne Gore - Institut za bolesti djece i kotlarnica Kliničkog centra Crne Gore. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.

5.       Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za zgradu Ministarstava na Rimskom trgu u Podgorici, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

6.       Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za zgradu Sekretarijata za razvoj preduzetništva,  Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, Direkciju za imovinu, Opštinu Podgorica u Podgorici, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

7.       Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (urađen na nivou detaljnog energetskog pregleda (DEP)) za JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" u Baru, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.

8.       Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (urađen na nivou detaljnog energetskog pregleda (DEP)) za Specijalnu bolnicu "Vaso Ćuković" u Risnu, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

9.       Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (urađen na nivou detaljnog energetskog pregleda (DEP)) za Zavod za zapošljavanje Crne Gore - Biro rada i Centar za socijalni rad Herceg Novi u Herceg Novom, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

10.   Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (urađen na nivou detaljnog energetskog pregleda (DEP)) za "Stari grafički zavod" u Podgorici, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

11.   Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (PEP) i Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JU Osnovna škola "Milija Nikčević" u Nikšiću, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

12.   Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (PEP) za JU Srednja škola "Bratstvo-Jedinstvo" u Ulcinju, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

13.   Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (PEP) i Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JU Osnovna škola "Braća Ribar" u Nikšiću, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

14.   Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (PEP) za JU Osnovna škola "Braća Labudović" u Nikšiću, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

15.   Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JU Osnovna škola "Mileva Lajović Lalatović" u Nikšiću, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

16.   Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JU Osnovna škola "Jagoš Kontić" u Nikšiću, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

17.   Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (PEP) za JU Osnovna škola "Irena Radović" u Danilovgradu, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

18.   Priprema i sprovođenje Preliminarnog energetskog pregleda (PEP) za JU Osnovna škola "Maršal Tito" u Ulcinju, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, član radnog tima - lokalni energetski auditor.

19.   Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JZU Dom zdravlja Kolašin, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.

20.   Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JZU Dom zdravlja Nikšić, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.

21.   Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JZU Dom zdravlja Andrijevica, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.

22.   Priprema i sprovođenje Detaljnog energetskog pregleda (DEP) za JZU Dom zdravlja Berane, Crna Gora. Pozicija: Auditor za energetsku efikasnost, lider radnog tima - lokalni energetski auditor.