Pod diskoteke koji proizvodi elektičnu energiju

Dovoljno je samo da se krećete po podu ove diskoteke i stvorićete električnu energiju!

Mislili ste da je noćni život samo izlaženje po klubovima i ples? E, pa varate se!

U ovoj diskoteci čak možete proizvoditi i električnu energiju. Prema tome, vaši koraci mogu biti itekako korisni!

Slični kinetički podovi se već koriste za proizvodnju električne energije na nekim sportskim igralištima i atletskim stazama, a sada se i pokreti plesača pretvaraju u koristan izvor obnovljive električne energije!

Disko Energetski Podovi mogu biti bilo koje veličine i oblika. Svaka pločica ima vlastiti generator koji prikuplja i pohranjuje električnu energiju kada plesač stane na nju. Energija se zatim koristi za napajanje zvučnog sistema, light-show-a, LED svijetala u samom podu, ili za bilo koje druge potrebe diskoteke.

Svaka pločica Energetskog Poda stvara elektricitet tako što se pomjeri za oko 10 mm. Taj mali pokret aktivira generator, koji generiše do 35 W električne energije.

Nakon samo jedne noći plesa u klubu, pod je generisao dovoljno el. energije da u potpunosti zadovolji cijelu potrošnju diskoteke. Na taj način, smanjuje se cijena režija  i još bitnije, smanjuje se emisija štetnih stakleničkih gasova– plesom.

Optimalno rješenje

Niste sigurni koliko će Vas sve koštati. Naš stručni tim će brzo riješiti sve dileme i ponuditi Vam rješenje koje je za Vas najpovoljnije.

Servis?

klima, radijatora, kotlova...