NADZOR

 

Novaterm d.o.o. Podgorica vrši usluge nadzora termotehničkih instalacija pri projektovanju i ugradnji:

centralnog grijanja

klimatizacije

ventilacije

solarnih kolektora

NADZOR podrazumijeva sljedeće:

Vodi se odgovarajauća zakonska dokumentacija i klijent se redovno izvještava o dinamici i kvalitetu izvedenih radova.

Klijentu pružamo svu logističku podršku u slučaju odstupanja od projekta iz bilo kog razloga.

Iskustvo u izvođenju, rekonstrukciji termotehničkih instalacija, obučeni kadar omogućava nam da možemo po zahtjevu klijenta vršiti nadzor u njegovo ime i za njegov račun pri izvođenju termotehničke instalacije od strane drugog izvođača.

Naši stručnjaci, garantuju klijentu da će izvođenje termotehničke instalacije u svemu biti po definisanom projektu i važećim zakonskim i tehničkim normama.

Licencirani kadar koji posjeduje sve potrebne sertifikate koji garantuju stručnost i nezavisnost.