Multi split sistemi

Novaterm d.o.o. Podgorica  kvalitetno i povoljno vrši projektovanje, ugradnju, i održavanje multi split sistema.

Multisplit sistemi su sistemi koji se sastoje od jedne spoljne i više unutrašnjih jedinica (maksimalno 5). Spoljna jedinica funkcioniše po sistemu toplotne pumpe koja iskorištava toplotu vazduha da bi ohladila (ljetnji režim) ili pregrijala (zimski režim) freon koji u sistem distribuira kompresor. Freon se u sistemu distribuira bakarnim mekim cijevima pri čemu se od spoljne jedinice do svake unutrašnje jedinice postavljaju dvije cijevi jedna za tečnu i jedna za parnu fazu. Između spoljne i svake unutrašnje jedinice se postavlja i komunikaciono napojni kabl.

Odabir režima rada se vrši preko kontrolera unutrašnjih jedinica. Svaka unutrašnja jedinica funcioniše zasebno, a spoljna jedinica prilagođava kapacitet prema zahtjevima sa unutrašnjih jedinica. Ovi sistemi se proizvode sa inverterskim kompresorima jer imaju veliku uštedu energije a omogućuju rad u režimu grijanja na spoljnim temperaturama vazduha do -15°C. U ovim sistemima se kao radni medijim koristi ekološki freon R410 A.

 

 

Multi split sistemi sa inverterom sistemi imaju sljedeće karakteristike:
Energetska klasa: A, A+, A++
EER = 4.00
COP = 4.00

 

Novaterm d.o.o. Podgorica ima sertifikovani kadar koji će profesionalno pristupiti odabiru multi split sistema kako bi on zadovoljio sve Vaše potrebe.

Projektujemo i ugrađujemo multi split sisteme na teritoriji cijele Crne Gore. Kontaktirajte nas, bilo da je u pitanju Podgorica i Danilovgrad,  primorje: Budva, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Petrovac, Bar, Budva, Ulcinj ili da Vam je  kuća, stan ili poslovni prostor na sjeveru: Nikšić, Pljevlja,  Žabljak, Berane, Plav, Rožaje, Gusinje, Andrijevica, Kolašin, Mojkovac slobodno nas pozovite da napravimo najbolje rješenje na obostrano zadovoljstvo.